Pravilo “2 minuta” [ciljevi](3 minuta čitanja)

Današnja tema je efikasno realizovanje želja, tj. ostvarivanja svojih ciljeva, uz pomoć “Pravila 2 minuta.”

U prethodnom tekstu sam vam predstavio princip “određenosti” i primenu tog principa oličenu u „definisanju akcione procedure.“ Ako nekome treba podsećanje, to može uraditi ovde: http://realizujsebe.rs/ako-nesto-snazno-zelis-ostvarice-se-ili-ne-bas-ciljevi-01/

Danas ćemo se pozabaviti još jednim principom za efikasno postizanje ciljeva. U pitanju je princip “jednostavnosti”, kao i njegova primena u vidu “Pravila 2 minuta.”

Započinjanje

Ova primena predstavlja jednostavan način da započinjanje produktivnih ponašanja bude lakše.

Dobro je kada neko tačno zna šta treba da radi. Međutim, da bi ostvario cilj, to nije dovoljno. Potrebno je da iz dana u dan to istrajno i radi. Svaki novi dan da iznova započinje produktivnu akciju.

Pravilo dva minuta pomaže oko toga. Takođe, korisno je za još nešto.

Moguće je da se neko od čitalaca prethodnog teksta zapitao: “Kako da znam da su akcije u proceduri dobro definisane?”

Pravilo 2 minuta daje smernice za to. Akcija je dovoljno konkretna i jednostavna, ako se može uraditi za 2 minuta ili manje.

Kako to funkcioniše u praksi, pogledaćemo na jednom primeru iz poslovne sfere…

Primer

Osoba želi da bude produktivnija u nekoj svojoj poslovnoj aktivnosti. Neka to npr. bude pisanje tekstova za sajt.

Ako bi se ovaj posao definisao u obliku akcione procedure, to bi moglo ovako da izgleda:

  1. korak: Otvoriti program za pisanje
  2. korak: Uključiti desktop aplikaciju za blokiranje sajtova koji odvlače pažnju, npr. društvenih mreža.
  3. korak: Ispisati naslov teksta
  4. korak: Preneti teze iz beležaka
  5. korak:  Pisanje

Prve tri akcije same po sebi traju kraće od dva minuta. Kada su u pitanju akcije koje mogu duže da traju, onda ih namenski ograničavamo na maksimum dva minuta.

Šta sa akcijama koje nisu vremenski ograničene?

To je slučaj sa korakom četiri i pet.

Njih možemo da ograničimo koristeći “pravilo 2 minuta.” Umesto neodređenog: „U ovom koraku procedure treba da pišem blog tekst“, preciziramo: „U ovom koraku procedure pišem tekst 2 minuta.“

Caka sa ovim je da kada izgrađujemo novu produktivniju naviku, ako je akcija neodređena, deluje teško. To podstiče prokrastinaciju, tj. odlaganje. Lakše je započeti aktivnost (npr. pisanje), kada možemo da kažemo sebi: „Sada ću pisati 2 minuta.“ Tada posao deluje znatno lakše i otpor je manji.

Ono što će se najčešće dešavati je da čovek pokrenut na ovaj način, piše i znatno duže nego što su ta 2 minuta.

Sve u svemu

Princip određenosti i njegova primena, u vidu „definisanja akcione procedure“ pomaže da osoba tačno zna šta treba da radi, da bi išla ka ostvarenju svog cilja.

Princip jednostavnosti i „Pravilo dva minuta“ pomažu da osoba ima konkretnu tehniku kako da pokrene sebe na produktivnu akciju iz dana u dan.

Na taj način maksimizira svoje šanse, da to što želi zaista i ostvari.

„I neuspešni i uspešni žele iste stvari. Samim tim to što neko nešto želi, ne znači da će to i ostvariti.“

~ James Clear

Ovaj parafrazirani citat je iz knjige, koja je inspirisala ovaj, kao i prethodni tekst. Zove se Atomic habits i autor je James Clear.

Ukratko

  • Da bismo ostvarili bilo koju želju ili cilj, nije dovoljno samo da to snažno želimo, nego je potrebno da jasno znamo šta je potrebno da radimo iz dana u dan, kako bismo išli ka ostvarenju tog cilja.
  • Najbolje je da imamo preciziranu proceduru, sastavljenu od najjednostavnijih mogućih akcija
  • Pojedinačna akcija je dovljno konkretna i jednostavna, ako se može uraditi za 2 minuta ili manje

Na ovaj način je lakše iz dana u dan započinjati željena ponašanja, kao i stvoriti produktivnije navike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *