Drugačija nauka o uspehu

Nisam srećan kada dobri ljudi pomisle da je za uspeh potrebno da budu pohlepni, sebični ili manipulativni. Takva „nauka o uspehu“ je često veoma glasna i pojedini „gurui“ je propovedaju kao maltene jedini način za uspeh.

Cilj je da istražimo alternativu. Malo drugačiju nauku o uspehu. Nisu cilj samoljublje, sujeta i neiskreni odnosi. Ne želimo površnost, niti naivnost. Verujem da za uspeh nije neophodno dehumanizovati sebe, ni druge.

Ispunjava me kada podržim nekoga, ko je voljan da pronađe i „svira“ svoju „autentičnu muziku.“ Da realizuje svoje autentične darove. Da živi svoju suštinu i ostane veran sebi. Živi ispunjeno i istinski radostan.

Nekada se životna situacija zakomplikuje…

Ne mora da znači da taj neko ima mentalne probleme, niti psihičke tegobe. Jednostavno trenutna situacija je postala prekomplikovana. U tom momentu prevazilazi kapacitete osobe i potrebna joj je pomoć da bi se ponovo vratila u kolosek.

Dovoljno je da budeš ti

U kojoj god da ste grupi: a. imate želju da više realizujete svoje potencijale; b. životna situacija vam se zakomplikovala – ja za vas nemam gotova rešenja.

Ali, imam dobra pitanja. Ona koja vas vode u srž problema (i rešenja). Koja vas vraćaju u kontakt sa sopstvenim snagama ličnosti. Uz pomoć kojih – vi pronalazite sopstvena rešenja.

Četiri su grupe tema, kojima sam najviše posvećen

1) Realizacija sopstvenih potencijala

 • Kako živeti svoju suštinu, ostati veran sebi, uspeti u današnjem svetu i osećati se istinski radosno i ispunjeno
 • Kako otkriti, razviti i realizovati svoje darove
 • Razdvajanje svojih realnih potencijala i onih umišljenih, koji su samo fantazija i ne vode ničemu
 • Pronalaženje i realizovanje svoje esencije
 • Kako pronaći svoja autentična interesovanja i biti strastven oko nečega i rešiti se osećanja praznine i ne-inspirisanosti
 • Kako zaista realizovati svoje darove i ne biti samo „večiti talenat“

2) Odnosi

 • Kako graditi kvalitetne i smislene odnose s ljudima
 • Kako naći rešenje za usamljenost i osećanje izolovanosti
 • Unapređivanje komunikacionih veština
 • Kako osvestiti i prevazići svoja odbrambena ponašanja i na taj način postati dopadljiviji
 • Kako se nositi sa “teškim ljudima”
 • Uspešno građenje kruga pravih iskrenih prijatelja
 • Prevazilaženje stida, stidljivosti i socijalne anksioznosti
 • Kako unaprediti svoju sposobnost za ljubav i biti osoba koja istinski voli druge ljude
 • Kako postati voljivija, tj. ona koju drugi ljudi lako zavole
 • Kako naći i privući odgovarajućeg partnera/ku

3) Snažniji kontakt sa sobom

 • Spoznaja i razvoj svoje autentične ličnosti
 • Jasnoća svog identiteta, ključnih vrednosti, ličnih snaga i svoje svrhe
 • Život sa jasnim osećanjem smisla
 • Život sa integritetom
 • Samopoštovanje, ponos na realnim osnovama i dostojanstvo
 • Razvoj veština samoregulacije i zdrave emocionalne otpornosti

4) Ostvarenje svojih ciljeva i ambicija

 • Kako ostvariti svoje ciljeve
 • Kako biti produktivnija
 • Rad na sopstvenim ciljevima, koji zaista vodi rezultatu
 • Pronalaženje sopstvenog sistema motivacije
 • Kako izmeniti neproduktivne i izgraditi produktivne navike
 • Kako izgraditi svoje sisteme uspeha i produktivnosti
 • Prevazilaženje prokrastinacije
 • Izgradnja odlučnosti, discipline, posvećenosti i istrajnosti

Ako želite da radite na sopstvenom unapređenju povodom neke od gore navedenih tema, možete zakazati konsultacije sa mnom.

ko tema, koja je vama važna nije na gornjim listama, podržavam vas da me takođe kontaktirate. Zajedno ćemo razmotriti da li to spada u moj domen.

Uvodne konsultacije možete zakazati pomoću dugmeta:

Ili na:

Kontakt mob: 061 688 1989